Światłem po betonie

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR w Lublinie

Projekt: Bolesław Stelmach

Budynek CSK to nowoczesny obiekt usytuowany na Placu Teatralnym w Lublinie, którego podstawową funkcją jest edukacja kulturalna.

Centrum ma być łącznikiem pomiędzy sztuką światową, a miejscowymi inicjatywami artystycznymi.

W zakresie komunikacji i informacji dla zwiedzających sięgnięto po nowatorskie rozwiązania zastępując klasyczne formy połączenia liternictwa i piktogramów refleksem świetlnym.

Najlepiej jest to widoczne na fasadzie budynku gdzie wyświetlana jest informacja o bieżącym wydarzeniu oraz adekwatna do  tego różnobarwna lub monochromatyczna grafika, która przekształca front budynku w wielki ekran multimedialny.

Monumentalny obiekt jest surowy w wyrazie, co również nawiązuje charakterem do dawnego „Teatru w Budowie” – dominuje nieotynkowany beton, odsłonięta cegła oraz szkło.

Elewacje budynku, poprzez nałożenie na nie betonowych trejaży czy dodatkowych szklanych powłok wychodzących daleko poza obrys obiektu, zdają się nie mieć końca. To symboliczne nawiązanie do nieukończonej przez lata budowy, a także budowanie wrażenia nieskończoności, odpowiedniego dla obiektu kultury i sztuki.

Powstał obiekt wielofunkcyjny i elastyczny, poddający się łatwo adaptacjom do nowych funkcji. W zamierzeniu twórców ma odpowiadać na zmienność naszych czasów.

https://spotkaniakultur.com/