OFERTA HB

HB-Projekt oferuje kompleksową obsługę realizacji projektu, która obejmuje:

1. Przygotowanie profesjonalnego projektu graficznego

 • spójnego z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Klienta
 • dostosowanego do architektury, formy i charakteru/specyfiki Klienta

2. Przygotowanie koncepcji rozwiązań technologicznych

 • rodzaj materiału i styl wykończenia
 • rozwiązania związane z oświetleniem i jego fachowym podłączenie,

3. Produkcję zatwierdzonego projektu

 • produkcja liter i logotypów z wybranego materiału
 • kompleksowe przygotowanie do montażu

4. Pełną dokumentację projektu – graficzną i techniczną

 • dla celów uzyskania koniecznych pozwoleń w tym instytucji sprawującej nadzór
  konserwatorski w przypadku budynków zabytkowych
 • dokumentację powykonawczą

5. Gwarancję techniczną

 • Kartę Gwarancyjną
 • atesty materiałowe

6. Profesjonalny montaż

 • posiadamy wykwalifikowane ekipy montażowe z odpowiednimi uprawnieniami
  oraz fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży

Wszystko to uzupełniamy pasją i zamiłowaniem do typografii